Amennyiben a szavazás nem, vagy hibásan jelenik meg ide kattintva új oldalon betölthető!

TÁMOGATÓINK:

Részvételi feltételek és játékszabályzat

„Nyerj 1 db páros belépőjegyet a MISS ALPOK ADRIA ZALA MEGYE SZÉPE 2018 rendezvényre”

  1. A játék szervezője és lebonyolítója

A játék szervezője és lebonyolító a  Dekorspecialista weboldal tulajdonosa Gengeliczky Tímea (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Bazitai út 40/e).

  1. Játékban részvevő személyek

A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki a játékszabályzatban megfelelő módon nevez a nyereményjátékba.

  1. A játék időtartalma

A játék 2018. március 3. napjától, 2018. március 15. napjáig tart.

Sorsolás napja: 2018. március 16. (péntek)

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indok nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

  1. A játék leírása, illetve menete

A játékosok 2018. március 3. napja és 2017. március 15. napja között a 3. pont szerinti időszakban tehetnek eleget a Szervező, a nyereményjáték szövegében, megírt kérésnek: szavaznak a Miss Alpok Adria Zala Megye Szépe 2018 lányaira. Egy email címmel csak 1 alkalommal lehet leadni szavazatot.

A nyereményjáték bejegyzésének szövegében és a játékszabályzatban megszabott tevékenységek elvégzésével a játékosok automatikusan bekerülnek a sorsolásba, név és e-email cím megadásával.

  1. Nyeremények

A Nyeremény 1db 2 fő részére szóló ingyenes VIP jegy a Miss Alpok Adria Zala Megye Szépe 2018 rendezvényre a Dekorspecialista jóvoltából.  Értéke: 15,000 Ft

A nyereményt 1 (egy) játékos nyeri meg, a nyertes  gépi sorsolás útján kerül kiválasztásra. Névre szóló nyereményt a Miss Alpok Adria Zala Megye Szépe 2018 rendezvény pénztárában a rendezvény napján veheti át. Minden egyéb felmerülő költséget (pl. a Nyereménynek átvételének helyszínére történő utazás költségei, így különösen az üzemanyagköltség vagy tömegközlekedés díja) a játékos köteles viselni. Továbbá a nyertesnek és kísérőjének a rendezvény Dress Code szerint való Semi Formal megjelenés kötelezi.

A Nyeremény sem készpénzre, sem pedig egyéb nyereményre vagy kedvezményre a nyereményjáték keretében át nem válthatóak és a nyerési jogosultság a nyertesek által másra át nem ruházható.

  1. A Nyertes megállapítása, eredményhirdetés, és Nyertes nevének közzététele

A Nyertes neve a sorsolás napján 20:00 óráig kerül közzétételre a Dekorspecialista Facebook oldalán. A Nyertessel  a Szervező a megadott email cím alapján veszi fel a kapcsolatot, amelyről a nyertes játszott, egyidejűleg értesítve a Nyertest a Nyeremény átadásának helyéről és idejéről.

Amennyiben a Nyertes egy napon belül, vagyis 24 órán belül nem reagál a Szervező megkeresésére, elveszítve jogosultságát a Játék keretében kisorsolásra kerülő nyereményre.

  1. nyeremény átadása

A Szervező a Nyeremény nyertesét az adott sorsolást követő 12 órában értesíti, nyereményét pedig a fentiekben feltüntetett helyszínen, személyesen veheti át.

  1. Adatkezelés, adatvédelem

A játékos tudomásul veszi, hogy adataiknak a- fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és adatkezelés a jogalapja az érintettek – információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a ) pontja szerinti – hozzájárulása.

A játékosok tudomásul veszik, hogy továbbá a személyes adatok kezelésére a játék időtartama alatt kerül sor.

A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében.

Az adatok csak a Szervező, illetve a lebonyolító jogosult megismernie. A Szervező biztosítja a játékost, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

A jelen adatvédelmi tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket e-mailben a dekor@dekorspecialista.hu email címen tehetők fel a Szervezőnek.

  1. Egyéb

A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékosok a játékkal, a játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Adatvédelmi tájékoztatás

Jelen játékszabályzat elfogadása, és így adatszolgáltatás önkéntes. A játékban résztvevők adataik megadásával feltétel nélkül belegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, e-mailcím) a szervező és a lebonyolító adatbázisába kerüljenek és azokat a szervező és a lebonyolító – a résztvevő esetleges tiltó nyilatkozata készhez vételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználja, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szervezőt és lebonyolított nem terheli semmilyen felelősség, ha a pályázó szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

Az adatok kezelését a Dekorspecialista tulajdonosa (Gengeliczky Tímea) és a Vicart MakeUp tulajdonosa (Cseppánné Szántó Viktória) végzi, személyes adatok további személynek – ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulás nélkül – nem adja át.

Szervező fenntartja a jogot a szavazás módosítására, annak megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a szolgáltató szerveren történő üzemzavar, kimaradás, valamint a külső erőforrásokban keletkezett egyéb, előre nem látható problémákért. Szervező vállalja a szavazás korrekt, szabályos lebonyolítását, a tudomására jutott visszaélések és csalások elleni fellépést, fenntartja a jogot, hogy a szabálytalanul megszerzett szavazatokat törölje a rendszerből. Kérjük a versenyzők érdekit tiszteletben tartva törekedjenek a szavazás szabályainak betartására! Köszönjük!

Töltse le ingyen az Esküvő Tervezőt, amelyben lépésről lépésre segítünk végig gondolni a nagy esemény minden apró részletét

A helyszín kiválasztásától kezdve, a ruha, a gyűrű, a vendégek, a dekoráció, a hivatalos részek, az ünnepi ételek és még ezer dolog, amit ha elfelejtünk, öröm helyett idegeskedés vár ránk a saját esküvőnket megelőző egy évben.

Töltse le ingyen a nagy Esküvő Tervezőt és garantáltan minden részlet a helyén lesz.

Fiatal pár, esküvő

Köszönjük szépen. Az Esküvő Tervezőt küldjük.

Pin It on Pinterest